Solarna energija

Potencijal solarne energije

Da li ste znali da Sunce za samo 90 minuta emituje na Zemlju količinu energije dovoljnu da podmiri potrebe svih domaćinstava i celokupne industrije na planeti i to za godinu dana? Zahvaljujući savremenim tehničkim dostignućima imamo mogućnost da uhvatimo tek delić te energije, ali se i taj delić meri u milijardama kilovata, a svaki kilovat dobijen od Sunca jeste kilovat manje dobijen sagorevanjem fosilnih goriva. Na osnovu ovoga se lako može zaključiti koliki je potencijal solarne energije, te ne čudi što su svi stručnjaci saglasni da je solarna energija budućnost bez alternative.

Usled dramatičnih promena u svetu dolazi do drastičnih povećanja cena energenata. Energija dobijena iz neobnovljivih izvora (nafta, ugalj, gas) postaje sve skuplja, a istovremeno štetnija po okolinu nego energija dobijena od Sunca. Cena struje će, prema svim relevantnim predviđanjima, zadržati trend rasta u narednim godinama kako u svetu tako i u našoj zemlji. Postavljanjem solarnih panela dovodite sebe u situaciju da povećanja cene na vas nemaju nikakav negativan uticaj. 

Sagorevanje fosilnih goriva za posledicu ima ispuštanje ogromne količine ugljen-dioksida u atmosferu, što dovodi do efekta staklene bašte, kao i do zagađenja vazduha koji svi mi udišemo. Sa druge strane, energija dobijena od Sunca je potpuno čista i neutralna. Iskoristite svoje pravo na besplatnu energiju i samim time obezbedite svojoj deci život na čistoj i zdravoj planeti.