Uslovi korišćenja

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu i sklopili ponudu prilagođenu vama, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da skrojimo ponudu, pošaljemo Vam je, da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.
Lični podaci se prikupljaju u trenutku slanja proračuna koji popunjavate na našem sajtu i na osnovu kojeg mi kreiramo Vašu jedinstvenu ponudu. Takođe, lični podaci se prikupljaju i radi naše interne statističke obrade podataka, promocije novih proizvoda i usluga, mogućnosti slanja publikacija i drugog reklamnog materijala kao i istraživanja tržišta i drugih vezanih aktivnosti.
Mi se obavezujemo da ćemo vaše podatke čuvati i zaštiti i da vaši podaci neće biti deljeni sa trećim licima. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Solarpectrum.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Solarspectrum.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.
Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na internet strane Solarspectrum.rs, i ne primenjuje se na strane trećih osoba. Na Internet stranama Solarspectrum.rs mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Ova pravila privatnosti nisu namenjena primeni na bilo kojoj strani koja ne pripada Solarspectrum.rs, a čija se veza može nalaziti na internet stranama Solarspectrum.rs. Kada god koristite veze na druge strane, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne strane.